Påverkar temperatur hur snabbt västen utlöses?

Vid 0 °C (och varmare) så påverkas inte hur snabbt västen utlöses.

Under -5 °C så kommer västen utlösas lite långsammare (240ms istället för 120ms).

Om du använder västen vid under -15 °C så rekommenderar vi att du använder en N2-patron (Kväve / nitrogen).

Publicerad i

I Arkiv