Om jag ramlar på patronen – gör det ont?

Nej, patronen är placerad så att din kropp inte skadas av den. Gasen är bara CO2 som är helt ofarlig.

Publicerad i

I Arkiv