Hur starkt är ljudet när en väst blåses upp?

Ljudet som uppkommer då en väst blåses upp är 92dbA på ett avstånd av ca 1 m.
Detta är ungefär som ljudnivån på dansgolvet på ett diskotek
Men smällen varar bara 0,2 sekunder.

Svar på engelska
The sound level of the airbag inflation at a distance of appro. 100cm from the gas generator, we have a level of 92dbA. This level is similar to the sound level of a dance floor in a discoteque, but of course you have this noise during only 200ms, that is really short.

Publicerad i

I Arkiv