Hur fungerar patronen om det är rikligt kallt?

Co2-gasen reagerar långsammare när temperaturen går under minus 5 grader. Detta betyder alltså att airbagen blåses upp lite långsammare . Ju lägre temperatur desto långsammare upplåsning.
Vi rekommenderar att ryttaren ser till att västen förvaras på ett varmt ställe när den inte används.
Under en kort ridtur hinner inte patronen kylas ner till samma temperatur som luften.
Om ryttaren tänker sig en längre ridtur kan patronen viras in i aluminiumfolie så kyls den inte ner lika snabbt.

Publicerad i

I Arkiv