Blåses AirBagen upp utåt eller inåt?

  • Soft Shell – plaggen blåses upp UTÅT
  • Air Jacket blåses upp INÅT.
  • Air Jacket för barn blåses upp utåt på grund av säkerhetsskäl.

Det är alltså viktigt att du provar ut och använder din HELITE airbag på rätt sätt.

Publicerad i

I Arkiv